Simba
deco
img1
img2
img3
Cennik

Bezpłatne porady i konsultacje dla rodziców.

 

Diagnoza procesów integracji sensorycznej:

 

czas: 2-4 spotkania indywidualne po ok. 50 min. ( wywiad z rodzicami, kwestionariusze, obserwacja, testy, omówienie wyników, diagnoza na piśmie),
cena: 300 zł

 

Rediagnoza zaburzeń integracji sensorycznej

 

(Ponowne badanie po ok. 6-7 miesiącach terapii, sprawdzające postępy pracy i weryfikujące dotychczasową diagnozę i zalecenia.):
czas: 2-3 spotkania indywidualne po ok. 50 min. (badanie, omówienie wyników, raport na piśmie),
cena: 250 zł

 

Terapia integracji sensorycznej:

 

czas: 50 min.
cena: 70 zł

 

Terapia ręki:

 

czas: 50 min.
cena: 70 zł

 

Zajęcia stymulujące rozwój psychomotoryczny dziecka:

 

czas: 50 min.
cena: 70 zł

 

Zajęcia profilaktyczne z elementami integracji sensorycznej:

 

czas: 50 min.
cena: 70 zł

 

Pomoc w opanowaniu wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania szkoły podstawowej:

 

czas: 50 min.
cena: 70 zł

 

Za korzystanie z usług pobierana jest opłata każdorazowo po zrealizowanych zajęciach lub w rozliczeniu miesięcznym - po pierwszych zajęciach w danym miesiącu za cały miesiąc zajęć.

 

 

 

baner160