Simba
deco
img1
img2
img3
Dla kogo przeznaczona jest terapia integracji sensorycznej?

Terapia integracji sensorycznej to jedna z ważniejszych metod stosowanych w pracy z dziećmi z problemami w rozwoju. Terapia SI przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z różnego rodzaju problemami ukazującymi się w funkcjonowaniu w życiu codziennym, zarówno niemowlęcym, przedszkolnym jak i szkolnym np:

 • obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe;
 • opóźniony rozwój motoryki dużej (mało sprawne ruchowo, biegając często przewracają się, mają trudności z jazdą na rowerze itp.);
 • opóźniony rozwój motoryki małej (problemy z samoobsługą, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł oraz wykonywanie czynności manualnych: cięcie nożyczkami, rysowanie itp.);
 • zaburzenia równowagi;
 • nadruchliwość lub nadmierne spowolnienie dziecka;
 • opóźniony rozwój mowy;
 • trudności w uczeniu się, pisaniu, czytaniu, liczeniu itd.;
 • obniżona jakość pisma / rysunku;
 • nieprawidłowo reagują na bodźce dotykowe (obcinanie paznokci, czesanie, mycie włosów, narzekanie na metki na ubraniu, chodzenie na boso), słuchowe, wzrokowe, lub węchowe;
 • trudności z koncentracją uwagi;
 • autostymulacja dziecka w zakresie pobudzania czynności układu przedsionkowego (częste bujanie się zarówno w ruchu rotacyjny lub liniowym) i proprioceptywnego (poszukiwanie ciągłego kontaktu fizycznego – np. odbijanie się od ścian, podskakiwania, zeskakiwania z dużych wysokości charakteryzujących się nieprawidłowymi reakcjami na ból);
 • opóźniony rozwój psychomotoryczny;
 • problemy emocjonalne;
 • zaburzenia zachowania (agresja, nieśmiałość);
 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD);
 • zaburzenia koncentracji uwagi (ADD);.

Terapia integracji sensorycznej z powodzeniem stosowana jest także u dzieci:

 • z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD);
 • niedowidzących;
 • niedosłyszących;
 • z alkoholowym zespołem płodowym (FAS);
 • z autyzmem, zesp. Aspergera;
 • cierpiących na schorzenia o podlożu genetycznym (np. zespół Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera, Kinefertera, zespołem Kruchego-X);
 • z niepełnosprawnością intelektualną;
 • z innymi sprzężonymi zaburzeniami.

Terapia integracji sensorycznej jest także stosowana jako metoda profilaktyczna m.in. u dzieci z ciąży wysokiego ryzyka, przedwcześnie urodzonych lub znacznie po terminie, po pobytach na oddziale noworodków z intensywną opieką medyczną, po powikłanych porodach, urodzonych przez cesarskie cięcie.
Im wcześniej, dzięki prawidłowej obserwacji zostaną rozpoznane deficyty leżące u podstaw zaburzeń, tym efekty terapii będą lepsze.
Metoda integracji sensorycznej jest także wykorzystywana jako forma profilaktyki ewentualnych trudności w uczeniu się i problemów rozwojowych oraz forma wspomagająca rozwój dzieci prawidłowo rozwijających się.

Terapia integracji sensorycznej niweluje, powstałe w wyniku zaburzeń przetwarzania sensorycznego, dysfunkcje umożliwiając dziecku prawidłowy rozwój. Z dysfunkcji tych się nie wyrasta, nie zanikną one samoczynnie, dlatego też jeżeli Państwa zaniepokoi zachowanie, funkcjonowanie dziecka warto jest zgłosić się do wykwalifikowanego Terapeuty który przeprowadzi diagnozę i określi czy problemy te wynikają z zaburzeń integracji sensorycznej.

 

baner160