Simba
deco
img1
img2
img3
O mnie

o mnieWitam serdecznie.

Nazywam się Magdalena Olszewska. Jestem dyplomowanym pedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej.

Wybierając kierunek studiów, kierowałam się wielką chęcią niesienia pomocy potrzebującym dzieciom. Zafascynowały mnie, ich możliwości rozwojowe i spostrzeganie świata. Przez całe studia wiedziałam, że moje przyszłe życie zawodowe chcę, związać z pracą z dziećmi. Tak często, to one nas uczą spojrzenia na życie, dystansu do wielu spraw. Praca z dziećmi jest dla mnie największym wyzwaniem i jednocześnie ogromną przyjemnością. Najważniejszym celem dla mnie jako pedagoga, terapeuty integracji sensorycznej jest ciągłe dążenie do poprawy jakości funkcjonowania dzieci, tak by mogły one coraz lepiej i sprawniej radzić sobie z wyzwaniami dnia codziennego.

Zainteresowanie terapią integracji sensorycznej zawdzięczam mojemu kochanemu synkowi, który stał się moją inspiracją do pogłębiania wiedzy i zdobywania doświadczenia w tym kierunku. Wspaniale jest patrzeć, jak dziecko pokonuje kolejne „przeszkody" , które napotkało w swoim życiu, a jeszcze bardziej pasjonujące jest w tym uczestniczyć i widzieć efekty „pracy" małego człowieka. Dlatego, staram się stale rozwijać, podnosząc swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe.

Ukończyłam dwustopniowy kurs organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej oraz otrzymałam certyfikat specjalizacyjny o numerze 1955, uprawniający mnie do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii. Zostałam także członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej www.pstis.pl.

Praca z dziećmi jest wymagająca, ale także bardzo fascynująca, dająca niesamowite poczucie satysfakcji, oraz motywację do ciągłego doskonalenia.

Prywatnie jestem wielbicielką czynnego spędzania wolnego czasu z rodziną, fascynują mnie góry, bardzo lubię zwierzęta, interesuję się pedagogiką, psychologią rozwojową dziecka, ale również geografią i motoryzacją. W wolnych chwilach zgłębiam fachową wiedzę z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, którą stosuję w swojej praktyce zawodowej.

Wykształcenie:

 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej - Pedagogika Społeczna (studia licencjackie);
 • Akademia Podlaska w Siedlcach - Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza (uzupełniające studia magisterskie);
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej - Wychowanie Przedszkolne (studia podyplomowe dla nauczycieli);

Szkolenia, kursy, konferencje:

 • Szkolenie II-go stopnia nadające uprawnienia terapeuty integracji sensorycznej, kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie);
 • Szkolenie I-go stopnia w zakresie terapii integracji sensorycznej – neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej. (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie);
 • Kurs - kierownik wycieczek szkolnych, (Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Białej Podlaskiej);
 • Kurs - przeciwdziałanie agresji wśród dzieci i młodzieży, (LSCDN Oddział w Białej Podlaskiej);
 • Kurs - trening umiejętności wychowawczych; (LSCDN Oddział w Białej Podlaskiej);
 • Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek dla dzieci i młodzieży, (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej);
 • Konferencja - Wczesna diagnoza i terapia szansą dla dziecka z autyzmem (Fundacja Wspólny Świat, Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta BiałaPodlaska);
 • Szkolenie - Autyzm - Podstawowe Zagadnienia (Ośrodek Szkoleniowy "Wspólny Świat" w Białej Podlaskiej);
 • Szkolenie - Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Elementy diagnozy i terapii dziecka 0-36 m.ż (Polskie Stowarzyrzenie Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie);
 • Szkolenie - Terapia ręki (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie);
 • Szkolenie – Kontrola posturalna a możliwości funkcjonalne ręki dzieci w wieku szkolnym (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie);
 • Konferencja - "Niegrzeczne dzieci? Zaburzenia zachowania i emocji u dzieci i młodzieży" (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach).
 

baner160