Simba
deco
img1
img2
img3
Porady i pomoc dla rodziców

Subkonto - uzyskanie refundacji terapii przez fundacje.

Subkonto - jest to rodzaj konta zakładanego w ramach konta bankowego danej fundacji, na którym zbierane są pieniądze potrzebne do sfinansowania leczenia, rehabilitacji i terapii dziecka. W większości fundacji 100% wpływów na konto dziecka należy do niego. Są jednak i takie, które pobierają prowizję od wpływów na utrzymanie konta. Dlatego też, zanim wyślemy do wybranej fundacji prośbę o założenie subkonta, warto dokładne zapoznać się z warunkami jego prowadzenia. Przepływ środków między fundacją, a rodzicami przebiega na zasadzie refundacji. Po przedstawieniu przez rodziców faktur lub rachunków za leczenie, rehabilitację, pomoce edukacyjne, turnusy, dojazdy do placówek prowadzących leczenie dziecka itp. następuje przelew na konto rodziców. Najpierw jednak warto się dowiedzieć za co dana fundacja zwraca pieniądze i jakie są warunki zwrotu, np. na kogo powinna być wystawiona faktura czy rachunek.

ZAKŁADAMY SUBKONTO

Aby założyć subkonto należy zwrócić się do wybranej fundacji z pisemną prośbą do której dołączamy zazwyczaj zdjęcie dziecka i opis jego choroby wraz z dokumentacją medyczną (zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę dziecka) oraz opis sytuacji materialnej rodziców. Fundacje mogą również wymagać dodatkowych załączników. Po sformułowaniu wniosku o założenie subkonta czekamy na odpowiedź z fundacji. Po podpisaniu porozumienia można już zbierać środki na koncie.

 ZBIERAMY ŚRODKI

To, ile pieniędzy uda się zdobyć, zależy w największej mierze od rodziców, opiekunów dziecka. To oni wysyłają apele o pomoc dla swojego dziecka do różnych firm i instytucji. Takie apele można też zamieścić na stronie internetowej oraz rozpowszechniać wśród znajomych. Fundacje zazwyczaj zwracają koszt znaczków, kopert i ksero po przesłaniu rachunków. Na koncie można także zbierać pieniądze pochodzące z tzw. 1% podatku, które każdy podatnik może przeznaczyć na wybrany przez siebie cel charytatywny.

 PISZEMY APEL

W apelu powinien znaleźć się opis sytuacji materialnej rodziny, choroby dziecka, procesu walki z nią oraz postępów w dotychczasowym leczeniu. Należy w nim również zawrzeć numer konta fundacji i dopisek jakiego dziecka dotyczy wpłata.

Przed zamieszczeniem apelu w gazetach należy się skonsultować w tej sprawie z wybraną fundacją. Czasami to fundacje zajmują się zamieszczaniem apeli w prasie. Nie zaleca się również wysyłania apeli drogą e-mailową. Mogą być one potraktowane jako SPAM (niechciana poczta), co jest wykroczeniem przeciw prawu.

W Polsce działa bardzo wiele fundacji, do których można zwrócić się z prośbą o założenie subkonta. Oto odnośniki do stron internetowych niektórych z tych instytucji:

Fundacja Zdążyć z Pomocą - http://dzieciom.pl/

Fundacja POLSAT - http://www.fundacjapolsat.pl/

Fundacja TVN - http://fundacjatvn.onet.pl/

Fundacja Promyk Słońca - http://www.promykslonca.pl/

oraz wiele innych

Opracowała:

mgr Magdalena Olszewska

 Artykuł został napisany  na podstawie informacji umieszczonych na stronie: http://www.prodeste.pl/

 

baner160