Simba
deco
img1
img2
img3
Współpraca

Joanna Nurzyńska

jnurzynska

Absolwentka AWF w Warszawie - Instutut Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. Nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Terapeuta Integracji Senorycznej w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej. Ukończyła liczne kursy i szkolenia.

W pracy z dziećmi wykorzystuje różnorodne metody terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka. Dąży do tego, aby tego, aby jak najlepiej zrozumieć jego trudności oraz wspierać mocne strony. Bardzo ważne jest dla niej nawiązanie kontaktu z dzieckiem, z którego będzie czerpało ono radość, akceptację oraz poczucie bezpieczeństwa.

Wykształcenie :

 • Wyższa Szkoła Rolniczo – Pedagogiczna w Siedlcach. Studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie - nauczanie początkowe.
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie - Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Studia wyższe magisterskie na kierunku – wychowanie fizyczne.

 

Dodatkowe kwalifikacje :

 • Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach. Studia Podyplomowe w zakresie – kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 • kurs I i II stopnia – diagnozowanie, planowanie i prowadzenie terapii integracji sensorycznej;

 • integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz.I;

 • integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz.II;
 • kurs gimnastyki korekcyjnej;

 • kurs pomiaru dydaktycznego;

 • kurs kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży;

 • kurs kierownika wycieczek szkolnych;

 • kurs instruktora siatkówki;

 • kurs instruktora aerobiku;

 • systematyczny udział w formach doskonalenia organizowanych przez ośrodki doskonalenia zawodowego nauczycieli;

 • kurs masażu klasycznego i aromaterapii;

 • szkolenie - podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem.

 

Anna Szyszkowska

szyszkowskaAbsolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku fizjoterapia oraz specjalizację pierwszego stopnia z zakresu rehabilitacji ruchowej.

Od wielu lat specjalizuje się w fizjoterapii pediatrycznej. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach oraz w szkoleniach z zakresu najnowocześniejszych metod fizjoterapeutycznych dotyczących rozwoju dziecka i sposobu jego rehabilitacji.

Posiada prawie dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe, min. pracowała jako:

- fizjoterapeuta od 2008 do 2014 r. w „ESKULAP" Sp. z o.o. (Mylna/Klonowa)

- asystent rehabilitacji ruchowej na oddziałach: noworodkowy, dziecięcy, ortopedia Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach.

Ponadto od 2000 r. prowadzi własny Gabinet Fizjoterapeutyczny, gdzie zajmuje się rehabilitacją dzieci.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • „Terapia Mobilizacyjna Stawów Kręgosłupa”,

 • „Terapia Mobilizacyjna Stawów Obwodowych”,

 • „Lasery w Medycynie”,„Patomechanika Narządu Ruchu”,

 • „Wczesna nurokinezjologiczna terapia metodą odruchowej lokomocji dzieci z uszkodzeniami układu nerwowego - Metoda Vojty”,„Wczesna rehabilitacja Dzieci Ryzyka” w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie,

 • „Instrumentalne i manualne techniki wspomagania oddechu w chorobach nerwoowo-mięśniowych”,

 • „Terapia Neurorozwojowa NDT - Bobath”,

 • „Kinesiology Taping”,

 • „Terapia powięziowa”.

 

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.podsekulska.pl.

 

Izabella Lewczuk

iza-l

Terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka.

Od ponad sześciu lat wychowuje syna chorującego na mózgowe porażenie dziecięce. Właśnie chęć pomocy własnemu dziecku spowodowała, że problemy dzieci niepełnosprawnych, metody terapii stały się jej pasją a z czasem zawodem.

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie "Wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka",w chwili obecnej studiuje na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika).

Ukończone szkolenia i warsztaty:

 • Makaton Program Rozwoju Komunikacji- Poziom I - wrzesień 2012 r.

 • Makaton Program Rozwoju Komunikacji- Poziom III - grudzień 2012 r.

 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania- styczeń 2013 r.

 • Strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego według koncepcji NDT-Bobath- maj 2013 r.

 • Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy - wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0 do 2 r.ż. - czerwiec 2013 r.

 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu - październik 2013 r.

 • Integracja Odruchów Twarzy wg. metody dr Swietłany Masgutowej- styczeń 2013

 • Terapia neurobiologiczna - grudzień 2013

 • Terapia ręki - kwiecień 2014

 • Terapia Taktylna - kwiecień 2014

Więcej informacji na stronie internetowej: www.koniczynka.edu.pl; http://www.podsekulska.pl

 

Joanna Sajko-Stańczyk

 

sajkopsycholog, certyfikowany coach ogólnoświatowej organizacji coachingowej – International Coaching Federation, posiada akredytację ACC International Coaching Federation, trenerka, ekspertka komunikacji międzypłciowej, certyfikowany doradca zawodowy.

Po osobistym przeszkoleniu w Instytucie w Las Vegas przez Jona Grey’a z zakresu executive, business i life coachingu jest jedynym psychologiem w Polsce uprawnionym do pracy jego metodami.

W zakresie różnic płciowych w kontekście naukowym współpracuje z dr Anne Moir. Uzyskała liczne certyfikaty (m.in. TRE – Trauma Releasing Exercises, certyfikowany coach Centrum Life Coaching Polska program ACSTH), jako jedyny cywil w Polsce posiada certyfikat w zakresie „Gender mainstreaming in operations”.

Ekspertka w programie „Rozmowy w toku” Ewy Drzyzgi. Autorka licznych publikacji oraz książki „Garnitur kontra garsonka, czyli jak zbudować dobre relacje w pracy”.

Więcej informacji na stronie internetowej: saycoach.pl

 

 

baner160